Thứ Tư, 21/8/2019

Bạn đang tìm kiếm với từ khóa:Thừa_kế_tài_khoản_ngân_hàng

Ai được rút tiền trong tài khoản ngân hàng của người đã mất?
Ai được rút tiền trong tài khoản ngân hàng của người đã mất?
10/12/2018 19:33
Vợ tôi mới mất mà tài khoản ngân hàng có hơn 500 triệu đồng song không ai trong gia đình biết mật khẩu. Tôi làm giấy báo tử và mang cùng với giấy đăng ký kết hôn đến ngân hàng nhưng họ không cho nhận lại tiền. Giờ tôi phải làm ...