Chủ nhật, 18/11/2018

Bạn đang tìm kiếm với từ khóa:Thí_sinh_được_điểm_10_môn_Toán

Thí sinh được điểm 10 môn Toán duy nhất ở TP.HCM là ai?
Thí sinh được điểm 10 môn Toán duy nhất ở TP.HCM là ai?
12/07/2018 07:49
Nguyễn Trần Công Đạt là học sinh duy nhất đạt điểm 10 môn Toán trong số 78.000 thí sinh ở TP.HCM .