Thứ Sáu, 24/5/2019

Bạn đang tìm kiếm với từ khóa:Tòa_án_Nhân_dân_Thuận_An

Thẩm phán Lê Hoàng Vương: Mang sáng kiến cá nhân xây dựng tập thể vững mạnh
Thẩm phán Lê Hoàng Vương: Mang sáng kiến cá nhân xây dựng tập thể vững mạnh
01/03/2018 10:36
Vượt qua bao áp lực, anh luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao dù ở bất kỳ cương vị nào. Anh luôn tâm niệm rằng, một khi đã chọn nghề và nghề đã chọn mình thì phải dùng hết tâm trí để phục vụ và dù kết quả có ...