Thứ Sáu, 16/11/2018

Bạn đang tìm kiếm với từ khóa:Sai_phạm_tại_Habeco

Bộ trưởng Công Thương: 'Đang kiểm tra sai phạm ở Bia Hà Nội'
Bộ trưởng Công Thương: 'Đang kiểm tra sai phạm ở Bia Hà Nội'
13/06/2018 10:10
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết Bộ Công Thương đang tiến hành kiểm tra những sai phạm tại Habeco, đồng thời tiếp tục làm các thủ tục để thoái vốn tại doanh nghiệp này.