Thứ Năm, 22/8/2019

Bạn đang tìm kiếm với từ khóa:Sống_trên_đảo_hoang

Người đàn ông sống nude trên đảo hoang 30 năm
Người đàn ông sống nude trên đảo hoang 30 năm
27/06/2018 09:07
Chỉ định trốn khỏi thế giới văn minh nhiều nhất là 2 năm, ông Nagasaki đã ở luôn 3 thập kỷ một mình trên khu đảo hoang vu.