Thứ Ba, 16/10/2018

Bạn đang tìm kiếm với từ khóa:Quý_bà_dưỡng_sức_phòng_the

Kỳ 3: Những bí thuật hồi xuân từ “thần điểu”, người nuôi không biết, chuyên gia không hay
Kỳ 3: Những bí thuật hồi xuân từ “thần điểu”, người nuôi không biết, chuyên gia không hay
04/06/2018 14:10
Trong khi quý bà đặt niềm tin tuyệt đối vào những phương thuốc hồi xuân từ thịt loài “thần điểu” thì người nuôi, huấn luyện đại bàng khẳng định không hề biết chuyện này.