Thứ Sáu, 24/5/2019

Bạn đang tìm kiếm với từ khóa:Phát_hiện_bom_dưới_suối

Thanh Hóa: Phát hiện quả bom dài hơn 1m dưới suối
Thanh Hóa: Phát hiện quả bom dài hơn 1m dưới suối
11/10/2018 16:00
Người dân Thanh Hóa phát hiện quả bom dài hơn 1m nằm lộ thiên dưới suối Sim, thuộc bản Cang, xã Mường Chanh.