Thứ Ba, 25/6/2019

Bạn đang tìm kiếm với từ khóa:Phá_vỡ_quy_hoạch_ở_Hà_Nội

Thủ tướng yêu cầu xử lý phản ánh nguy cơ phá vỡ quy hoạch đô thị
Thủ tướng yêu cầu xử lý phản ánh nguy cơ phá vỡ quy hoạch đô thị
03/06/2019 09:42
Hàng loạt khu đô thị được coi là kiểu mẫu, nơi đáng sống nhất Hà Nội đang đối mặt với nguy cơ bị phá vỡ quy hoạch.