Thứ Tư, 21/8/2019

Bạn đang tìm kiếm với từ khóa:Nguyễn_ngọc_thiện

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Bằng mọi cách đạt được mục tiêu đạt 18 triệu khách du lịch quốc tế đến Việt Nam
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Bằng mọi cách đạt được mục tiêu đạt 18 triệu khách du lịch quốc tế đến Việt Nam
03/07/2019 07:00
Trước tình hình khách quốc tế đến Việt Nam giảm tháng thứ 2 liên tiếp trong năm nay, mới đạt gần 8,5 triệu lượt trong 6 tháng đầu năm 2019, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện yêu cầu TCDL nhanh chóng có những nghiên cứu, phân ...
Cổ phần hóa VFS: Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện yêu cầu phải "công khai, minh bạch"
Cổ phần hóa VFS: Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện yêu cầu phải "công khai, minh bạch"
21/09/2017 11:46
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nêu rõ, với vấn đề cổ phần hóa tại Hãng phim truyện Việt Nam, các bên liên quan phải công khai, minh bạch trước dư luận.
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Mỗi hạn chế là một thách thức phải vượt qua
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Mỗi hạn chế là một thách thức phải vượt qua
14/06/2017 08:00
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện thẳng thắn nhìn nhận, còn nhiều hạn chế trong công tác điều hành, quản lý mà ngành VHTT&DL chưa thực sự đáp ứng được trước những kỳ vọng của nhân dân. Và theo ông, mỗi hạn chế là một thách thức ...