Thứ Tư, 20/3/2019

Bạn đang tìm kiếm với từ khóa:Người_bán_vé_số_thành_công_chức

Người bán vé số nghèo ở Sóc Trăng thành công chức với 213 điểm
Người bán vé số nghèo ở Sóc Trăng thành công chức với 213 điểm
13/06/2018 16:31
Đạt 213 điểm trong kỳ thi tuyển công chức ở Sóc Trăng, anh bán vé số nghèo Kim Thái đã vào UBND huyện Long Phú làm việc.