Thứ Năm, 27/6/2019

Bạn đang tìm kiếm với từ khóa:Lễ_nhậm_chức_của_Trump

Mỹ điều tra những người Ukraine dự lễ nhậm chức của Trump
Mỹ điều tra những người Ukraine dự lễ nhậm chức của Trump
11/01/2019 16:03
Ít nhất 10 chính trị gia và các doanh nhân có ảnh hưởng ở Ukraine đã tới Washington để tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi năm 2016.
Điều tra việc chi tiêu cho lễ nhậm chức của Trump
Điều tra việc chi tiêu cho lễ nhậm chức của Trump
16/12/2018 07:56
Ủy ban tổ chức sự kiện nhậm chức của Tổng thống Trump có khả năng đã vi phạm quy định tài chính liên quan 107 triệu USD do các mạnh thường quân đóng góp.