Thứ Hai, 26/8/2019

Bạn đang tìm kiếm với từ khóa:Lễ_ký_kết_bảo_vệ_môi_trường

Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.HCM và Hiệp hội Nhựa VN ký kết liên tịch về bảo vệ môi trường
Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.HCM và Hiệp hội Nhựa VN ký kết liên tịch về bảo vệ môi trường
15/05/2019 21:25
Sáng 15/5, tại TP HCM, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.HCM và Hiệp hội Nhựa Việt Nam tổ chức Lễ ký kết kế hoạch liên tịch về việc phối hợp thực hiện các chương trình về môi trường trong năm 2019.