Chủ nhật, 18/11/2018

Bạn đang tìm kiếm với từ khóa:Khởi_kiện_chủ_đầu_tư

Chiếm quỹ bảo trì chung cư, chủ đầu tư có thể bị khởi tố
Chiếm quỹ bảo trì chung cư, chủ đầu tư có thể bị khởi tố
06/07/2018 07:34
Người dân có thể khởi kiện chủ đầu tư nếu không được bàn giao quỹ bảo trì chung cư chiếm 2% giá trị nhà.