Thứ Năm, 27/6/2019

Bạn đang tìm kiếm với từ khóa:Khách_sạn_xây_thêm_33_phòng

Khách sạn ở Đà Nẵng tự ý xây thêm 33 phòng so với hồ sơ
Khách sạn ở Đà Nẵng tự ý xây thêm 33 phòng so với hồ sơ
12/05/2019 11:23
Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 20 nhà hàng, khách sạn xây dựng sai phép, trái phép. Đáng nói, trong đó, có khách sạn xây tăng thêm tận 33 phòng.