Thứ Ba, 22/1/2019

Bạn đang tìm kiếm với từ khóa:Khách_Trung_Quốc_mặc_áo_in_hình_đường_lưỡi_bò

Diễn biến vụ khách Trung Quốc mặc áo 'đường lưỡi bò
Diễn biến vụ khách Trung Quốc mặc áo 'đường lưỡi bò
16/05/2018 15:18
Theo cơ quan chức năng, việc khách mặc áo in hình "đường lưỡi bò" nhập cảnh vào Việt Nam là phi pháp, song chưa có quy định xử lý.