Thứ Hai, 25/6/2018

Bạn đang tìm kiếm với từ khóa:Hoãn_phiên_tòa

Án lệ số 12/2017/AL
Án lệ số 12/2017/AL
11/04/2018 12:05
Án lệ số 12/2017/AL về xác định trường hợp đương sự được triệu tập hợp lệ lần thứ nhất sau khi Tòa án đã hoãn phiên tòa.
Nữ bị cáo trộm tiền được tại ngoại vì con nằm cấp cứu
Nữ bị cáo trộm tiền được tại ngoại vì con nằm cấp cứu
29/09/2017 07:41
HĐXX đã phải hoãn phiên tòa xét xử Nguyễn Thị Hải về tội trộm cắp tài sản vì con bị cáo này đang nằm cấp cứu ở viện.