Thứ Tư, 19/6/2019

Bạn đang tìm kiếm với từ khóa:Giám_sát

Giám sát an toàn hệ thống CNTT phục vụ Chính phủ điện tử
Giám sát an toàn hệ thống CNTT phục vụ Chính phủ điện tử
16/08/2018 12:30
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.
Thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019
Thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019
12/06/2018 15:00
Với 92,2% đại biểu tán thành, sáng 12/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019.
Ký Nghị quyết Liên tịch về giám sát và phản biện xã hội
Ký Nghị quyết Liên tịch về giám sát và phản biện xã hội
16/06/2017 06:00
Chiều 15/6, tại Nhà Quốc hội, UBTVQH, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức lễ ký Nghị quyết Liên tịch quy định chi tiết các hình thức giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam.