Thứ Tư, 20/6/2018

Bạn đang tìm kiếm với từ khóa:Giám_sát

Thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019
Thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019
12/06/2018 15:00
Với 92,2% đại biểu tán thành, sáng 12/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019.