Thứ Năm, 22/8/2019

Bạn đang tìm kiếm với từ khóa:Giấu_xác_anh_họ_trong_đống_cây_ngô

Lời khai của nghi phạm cắt cổ anh họ, giấu xác trong đống cây ngô
Lời khai của nghi phạm cắt cổ anh họ, giấu xác trong đống cây ngô
14/05/2019 09:43
Sau khi cứa cổ anh họ đến chết, Kế mang thi thể nạn nhân giấu dưới các bó cây ngô khô trước cổng nhà, rồi phủ bạt lên.