Thứ Tư, 21/8/2019

Bạn đang tìm kiếm với từ khóa:Giải_quyết_bồi_thường

Bảo hiểm Liberty bị kiện: Khách hàng lo kết quả giám định lại không khách quan
Bảo hiểm Liberty bị kiện: Khách hàng lo kết quả giám định lại không khách quan
18/06/2019 15:11
Cho rằng phía Bảo hiểm Liberty giải quyết bồi thường không thỏa đáng, khách hàng của công ty này là ông Ngô Quốc Bảo đã làm đơn khởi kiện công ty ra TAND Quận 1...
Thi hành bản án, quyết định của Tòa án có nội dung giải quyết bồi thường
Thi hành bản án, quyết định của Tòa án có nội dung giải quyết bồi thường
20/05/2018 16:00
Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 (Luật TNBTCNN 2017), có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2018, có nhiều điểm mới quan trọng liên quan đến việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án có nội dung giải quyết bồi thường.