Thứ Tư, 21/8/2019

Bạn đang tìm kiếm với từ khóa:Giải_nghĩa_chi_tiết

Tính nhân văn trong vụ người già đi kiện chính quyền
Tính nhân văn trong vụ người già đi kiện chính quyền
24/01/2018 12:55
Mở phiên tòa đối với người già phải ân cần giải thích, giải nghĩa từng câu từng chữ cho các cụ hiểu và khi nào hiểu mới thôi.