Thứ Hai, 26/8/2019

Bạn đang tìm kiếm với từ khóa:Giả_dạng_tỏi_Lý_Sơn

Vì sao tỏi Lý Sơn rớt giá thê thảm?
Vì sao tỏi Lý Sơn rớt giá thê thảm?
04/11/2018 09:11
Do số lượng lớn tỏi từ nơi khác đổ về “giả dạng” thương hiệu tỏi Lý Sơn làm cho đặc sản nổi tiếng này bị rớt giá và tồn đọng.