Chủ nhật, 17/2/2019

Bạn đang tìm kiếm với từ khóa:Gánh_luật_lên_non

“Gánh” luật lên non
“Gánh” luật lên non
03/07/2018 16:14
Bên cạnh công tác xét xử, nhiều người còn vác ba lô lội rừng vào "3 cùng" với đồng bào nơi biên giới với mục đích duy nhất là để tuyên truyền, vận động nhằm xóa bỏ những tập tục, lề thói cổ hủ đã ngâm tẩm từ đời này ...