Thứ Tư, 21/8/2019

Bạn đang tìm kiếm với từ khóa:Doanh_nghiệp_dọa_kiện_tỉnh_Quảng_Nam

Doanh nghiệp dọa kiện, Phó chủ tịch Quảng Nam nói sẵn sàng hầu toà
Doanh nghiệp dọa kiện, Phó chủ tịch Quảng Nam nói sẵn sàng hầu toà
08/11/2018 16:00
Ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam khẳng định "Tôi hoàn toàn ủng hộ và sẵn sàng hầu tòa" khi doanh nghiệp dọa kiện.