Thứ Hai, 18/2/2019

Bạn đang tìm kiếm với từ khóa:Diễn_viên_Trung_Quốc_bị_đánh

Tài tử Trung Quốc bị đánh đập, trầm cảm ở nhà tù Australia
Tài tử Trung Quốc bị đánh đập, trầm cảm ở nhà tù Australia
13/06/2018 07:32
Cao Vân Tường bị cho đã rơi vào trạng thái trầm cảm sau khi sống trong tù. Anh còn bị các tù nhân khác tấn công.