Thứ Tư, 20/6/2018

Bạn đang tìm kiếm với từ khóa:Dưa_Trung_Quốc

Hơn nửa nghìn tấn dưa Trung Quốc giá rẻ đổ vào Việt Nam
Hơn nửa nghìn tấn dưa Trung Quốc giá rẻ đổ vào Việt Nam
12/06/2018 15:45
Mỗi năm có hàng nghìn tấn dưa Trung Quốc với đủ chủng loại nhập vào Việt Nam.