Thứ Năm, 22/8/2019

Bạn đang tìm kiếm với từ khóa:Cho_địa_phương

Câu lạc bộ bóng đá mini Thảo Linh: Điểm sáng văn hóa mới cho địa phương
Câu lạc bộ bóng đá mini Thảo Linh: Điểm sáng văn hóa mới cho địa phương
12/05/2019 13:52
Xây dựng điểm sáng văn hóa là việc làm quan trọng nằm trong tổng thể chiến lược xây dựng một xã hội mới với nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
DN tặng xe tiền tỷ cho địa phương: Giao Bộ Tài chính kiểm tra, làm rõ
DN tặng xe tiền tỷ cho địa phương: Giao Bộ Tài chính kiểm tra, làm rõ
02/03/2017 13:02
Về việc "DN tặng xe tiền tỷ cho địa phương", Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, Thủ tướng đã giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Thanh tra CP, Bộ Tư pháp kiểm tra, làm rõ, và báo cáo Thủ tướng nếu có vi phạm ...