Thứ Tư, 21/8/2019

Bạn đang tìm kiếm với từ khóa:Chữa_bệnh_xương_khớp

Hành trình giúp đôi vợ chồng già gặp “cao nhân” trị thoát vị đĩa đệm
Hành trình giúp đôi vợ chồng già gặp “cao nhân” trị thoát vị đĩa đệm
22/11/2018 10:30
Cầm trên tay kết quả thoát vị đĩa đệm của các bác sĩ, vợ chồng ông Nam đau đớn nghĩ đến những ngày tháng vất vả dãi đẵng đẵng phía sau.