Thứ Bảy, 23/2/2019

Bạn đang tìm kiếm với từ khóa:Công_trình_sai_phéo_ở_Tràng_An

Ninh Bình tháo dỡ xong công trình sai phép xuyên di sản Tràng An
Ninh Bình tháo dỡ xong công trình sai phép xuyên di sản Tràng An
11/07/2018 07:00
Bắt đầu thi công từ tháng 3, đến nay công trình không phép xuyên vùng lõi di sản Tràng An (Ninh Bình) đã được tháo dỡ xong.