Thứ Bảy, 24/8/2019

Bạn đang tìm kiếm với từ khóa:Cách_mạng_công_nghệ

WEF ASEAN 2018: Cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra cơ hội cho giới trẻ
WEF ASEAN 2018: Cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra cơ hội cho giới trẻ
11/09/2018 15:31
Sáng 11/9, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ trì diễn đàn mở với chủ đề: “ASEAN 4.0 cho tất cả? Làm thế nào để các doanh nghiệp khởi nghiệp có thể tranh thủ các cơ hội trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.”