Thứ Tư, 19/6/2019

Bạn đang tìm kiếm với từ khóa:Bắt_nóng_2_tên_cướp

Đặc nhiệm bắt nóng 2 tên cướp có vũ khí ở Sài Gòn
Đặc nhiệm bắt nóng 2 tên cướp có vũ khí ở Sài Gòn
12/06/2018 19:18
2 đối tượng thủ sẵn dao trong người để sẵn sàng chống đến cùng bất kỳ ai dám can thiệp khi chúng đi cướp giật.