Thứ Tư, 21/8/2019

Bạn đang tìm kiếm với từ khóa:Bẫy_thông_tin

Báo chí và "bẫy thông tin"
Báo chí và "bẫy thông tin"
20/06/2019 17:00
Câu chuyện về "nước mắm nhiễm asen" năm 2016 là bài học đắt giá với những người làm báo. Gõ Google tìm kiếm, sự kiện này tràn ngập trên trang, dấu ấn về nỗi buồn và cũng là một bài học “sâu sắc” không bao giờ cũ.