Thứ Tư, 21/8/2019

Bạn đang tìm kiếm với từ khóa:Bảo_hiểm_liberty_bị_kiện

Bảo hiểm Liberty bị kiện: Khách hàng lo kết quả giám định lại không khách quan
Bảo hiểm Liberty bị kiện: Khách hàng lo kết quả giám định lại không khách quan
18/06/2019 15:11
Cho rằng phía Bảo hiểm Liberty giải quyết bồi thường không thỏa đáng, khách hàng của công ty này là ông Ngô Quốc Bảo đã làm đơn khởi kiện công ty ra TAND Quận 1...