Thứ Năm, 22/8/2019

Bạn đang tìm kiếm với từ khóa:Bóng_đá_mini

Câu lạc bộ bóng đá mini Thảo Linh: Điểm sáng văn hóa mới cho địa phương
Câu lạc bộ bóng đá mini Thảo Linh: Điểm sáng văn hóa mới cho địa phương
12/05/2019 13:52
Xây dựng điểm sáng văn hóa là việc làm quan trọng nằm trong tổng thể chiến lược xây dựng một xã hội mới với nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.