Thứ Bảy, 23/2/2019

Bạn đang tìm kiếm với từ khóa:Khoái_đù

Cuộc đời kỳ lạ của trùm giang hồ từng sở hữu hàng tấn vàng
Cuộc đời kỳ lạ của trùm giang hồ từng sở hữu hàng tấn vàng
08/08/2018 08:56
Mặc dù đã rửa tay gác kiếm hàng chục năm, nhưng với những người lớn tuổi, đặc biệt là trong giới giang hồ, cái tên Khoái "đù" vẫn là nỗi khiếp sợ.