Thứ Hai, 18/2/2019

Bạn đang tìm kiếm với từ khóa:Giải_thưởng_Sáng_tạo_khoa_học_công_nghệ_Việt_Nam_2017

Trao giải thưởng cho nhiều công trình khoa học công nghệ sáng tạo
Trao giải thưởng cho nhiều công trình khoa học công nghệ sáng tạo
15/05/2018 11:12
Tối 14/5, tại Hà Nội diễn ra lễ trao Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam 2017 cho các công trình nghiên cứu có giá trị khoa học, kinh tế - xã hội lớn, được áp dụng hiệu quả tại Việt Nam.