Thứ Hai, 26/8/2019

Bạn đang tìm kiếm với từ khóa:Dạ_hội_Quảng_bá_văn_hóa_Việt_Nam

WEF ASEAN 2018: Dạ hội Quảng bá văn hóa Việt Nam
WEF ASEAN 2018: Dạ hội Quảng bá văn hóa Việt Nam
13/09/2018 06:30
Dạ hội Quảng bá văn hóa Việt Nam là một trong những chương trình đặc biệt của nước chủ nhà Việt Nam chào mừng các nguyên thủ, lãnh đạo các quốc gia, tập đoàn, doanh nghiệp tham dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN ...