Thứ Năm, 27/6/2019

Bạn đang tìm kiếm với từ khóa:BLTTHS_2015

Hoạt động kiểm tra, giám sát trong tố tụng hình sự
Hoạt động kiểm tra, giám sát trong tố tụng hình sự
19/06/2019 11:02
Việc kiểm tra, giám sát trong tố tụng hình sự được quy định tại Điều 33 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2018).
Biện pháp ngăn chặn tạm giam theo quy định của BLTTHS 2015
Biện pháp ngăn chặn tạm giam theo quy định của BLTTHS 2015
11/06/2019 15:34
Biện pháp ngăn chặn tạm giam theo quy định tại Điều 119 BLTTHS 2015 có nhiều điểm mới và quy định chặt chẽ hơn về căn cứ áp dụng so với Điều 88 BLTTHS 2003.
BLTTHS 2015: Chế định giám định tư pháp trong tố tụng hình sự
BLTTHS 2015: Chế định giám định tư pháp trong tố tụng hình sự
16/08/2018 14:33
Nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017 (BLTTHS 2015) đã có những điều chỉnh quan trọng về giám định tư pháp.
Trẻ 6 tuổi có được làm chứng?
Trẻ 6 tuổi có được làm chứng?
02/06/2017 06:52
Luật không thể và không nên quy định tuổi của người làm chứng, vấn đề là đánh giá đúng lời khai của họ.
Bộ luật Tố tụng hình sự 2015: Cơ chế bảo đảm thực hiện quyền của người bào chữa
Bộ luật Tố tụng hình sự 2015: Cơ chế bảo đảm thực hiện quyền của người bào chữa
17/02/2017 05:57
BLTTHS năm 2015 đã có những quy định bổ sung một số quyền và cơ chế bảo đảm cho người bào chữa thực hiện tốt các quyền luật định.