Thứ Hai, 18/2/2019

Bạn đang tìm kiếm với từ khóa:BLHS_2015

Chế định tha tù trước thời hạn có điều kiện: Đề cao, bảo vệ quyền con người, quyền công dân
Chế định tha tù trước thời hạn có điều kiện: Đề cao, bảo vệ quyền con người, quyền công dân
04/09/2018 10:03
BLHS 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 được ban hành đã thể hiện những tư tưởng quan trọng của Hiến pháp năm 2013 với trọng tâm là đề cao, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.
Các điều kiện tha tù trước thời hạn theo quy định của BLHS 2015
Các điều kiện tha tù trước thời hạn theo quy định của BLHS 2015
16/05/2018 14:53
Hội đồng Thẩm phán TANDTC vừa ban hành Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 66 và Điều 106 của BLHS về tha tù trước thời hạn có điều kiện.
Điều kiện để pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình sự
Điều kiện để pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình sự
10/05/2018 14:45
Theo quy định của BLHS năm 2015, pháp nhân thương mại chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự (TNHS) khi hội đủ một số điều kiện.
Không nên bổ sung thêm tội danh vào BLHS 2015 sửa đổi
Không nên bổ sung thêm tội danh vào BLHS 2015 sửa đổi
03/07/2017 12:10
Cần bổ sung thêm một số tội danh mới cũng như xác định lại phạm vi sửa đổi trong BLHS 2015 hay không, là những vấn đề được đưa ra thảo luận tại Hội nghị phản biện xã hội đối với dự án Luật này do Ủy ban Trung ương MTTQ ...
Mặt trận Tổ quốc tổ chức phản biện xã hội với sửa đổi Luật Hình sự
Mặt trận Tổ quốc tổ chức phản biện xã hội với sửa đổi Luật Hình sự
07/05/2017 13:12
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mới đây đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự năm 2015.
BLHS 2015 (sửa đổi):  Định lượng hoá tuyệt đối sẽ không thể áp dụng trên thực tế
BLHS 2015 (sửa đổi): Định lượng hoá tuyệt đối sẽ không thể áp dụng trên thực tế
10/04/2017 12:34
BLHS 2015 (sửa đổi) đang trong quá trình lấy kiến đại biểu Quốc hội, chuyên gia để trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp tới. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, đến nay sau nhiều lần tiếp thu, chỉnh lý Bộ luật này đang bị “lệch ...
Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi): Cân nhắc về phạm vi chịu trách nhiệm hình sự đối với trẻ em
Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi): Cân nhắc về phạm vi chịu trách nhiệm hình sự đối với trẻ em
03/04/2017 21:00
Ngày 3/4/2017, Hội nghị các đại biểu Quốc hội chuyên trách đã thảo luận về BLHS 2015 (sửa đổi). Đây là dự án luật quan trọng sẽ trình Quốc hội cho ý kiến trong kỳ họp tới đây.
TANDTC: Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015
TANDTC: Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015
29/03/2017 11:12
Tại hội thảo góp ý dự thảo "Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS số 100/2015/QH13", các đại biểu đã góp ý kiến đối với nhiều quy định của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015.
Thời điểm áp dụng những quy định có lợi cho người phạm tội
Thời điểm áp dụng những quy định có lợi cho người phạm tội
09/03/2017 18:00
Theo nội dung tại Điều 1 Công văn số 276 ngày 13/9/2016 của TANDTC thì kể từ ngày 1/7/2016 mới được áp dụng một số quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự năm 2015.
Bộ luật Hình sự 2015: Cần sửa đổi, bổ sung Điều 21 cho phù hợp
Bộ luật Hình sự 2015: Cần sửa đổi, bổ sung Điều 21 cho phù hợp
17/02/2017 09:46
Điều 21 Bộ luật Hình sự năm 2015 (BLHS 2015) quy định về “Tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự”. Tuy nhiên, quá trình triển khai thi hành, điều luật này hiện nay còn một vài bất cập, cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù ...