Thứ Hai, 18/2/2019

Bạn đang tìm kiếm với từ khóa:6_quận_Sài_Gòn_được_ưu_tiên

6 quận ở Sài Gòn được ưu tiên xây chung cư cao tầng
6 quận ở Sài Gòn được ưu tiên xây chung cư cao tầng
11/07/2018 15:15
Theo chương trình phát triển nhà ở đến năm 2020, thành phố ưu tiên xây dựng tại quận 2, 7, 9, 12, Thủ Đức và Bình Tân.