Thứ Bảy, 24/8/2019

Bạn đang tìm kiếm với từ khóa:đi_làm_ngày_lễ

Ép nhân viên đi làm ngày lễ 30/4-1/5 bị xử phạt thế nào?
Ép nhân viên đi làm ngày lễ 30/4-1/5 bị xử phạt thế nào?
30/04/2019 15:32
Nghỉ lễ là quyền lợi chính đáng của người lao động, nếu doanh nghiệp ép người lao động đi làm trong nghỉ lễ 30/4-1/5 có thể bị phạt đến 50 triệu đồng.