Thứ Bảy, 23/2/2019

Bạn đang tìm kiếm với từ khóa:đột_quỵ_do_sốc_nhiệt

Đột quỵ do nằm ngủ điều hoà không đúng cách
Đột quỵ do nằm ngủ điều hoà không đúng cách
09/07/2018 17:00
Bà H. vẫn đang khỏe bình thường nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng điều hòa thì đột ngột ngã quỵ.