Thứ Bảy, 23/3/2019

Bạn đang tìm kiếm với từ khóa:án_lệ

TANDTC tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện công tác phát triển án lệ
TANDTC tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện công tác phát triển án lệ
18/09/2018 07:00
Ngày 17/9, tại TP HCM, TANDTC tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện công tác phát triển án lệ và lấy ý kiến đối với các dự thảo án lệ. Đến dự và chủ trị Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoà Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh ...
Án lệ số 12/2017/AL
Án lệ số 12/2017/AL
11/04/2018 12:05
Án lệ số 12/2017/AL về xác định trường hợp đương sự được triệu tập hợp lệ lần thứ nhất sau khi Tòa án đã hoãn phiên tòa.
Án lệ số 11/2017/AL về vụ án "Tranh chấp về hợp đồng tín dụng"
Án lệ số 11/2017/AL về vụ án "Tranh chấp về hợp đồng tín dụng"
06/04/2018 18:08
Án lệ số 11/2017/AL về công nhận hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất mà trên đất có tài sản không thuộc sở hữu của bên thế chấp.
Hội đồng Thẩm phán TANDTC thông qua 7 dự thảo án lệ
Hội đồng Thẩm phán TANDTC thông qua 7 dự thảo án lệ
19/12/2017 10:47
Thực hiện công tác xây dựng và phát triển án lệ, trên cơ sở đề xuất của Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, mới đây, Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã tổ chức phiên họp để thảo luận và thông qua 7 dự thảo án lệ để chính thức ...
Áp dụng án lệ: Bước tiến tích cực trong cải cách Tư pháp
Áp dụng án lệ: Bước tiến tích cực trong cải cách Tư pháp
20/06/2017 14:04
Thực hiện tiến trình cải cách tư pháp của Nhà nước Việt Nam, Đảng đã khẳng định sự cần thiết phải sớm nghiên cứu để sử dụng án lệ trong hoạt động xét xử.
Những điều kiện để một bản án trở thành án lệ
Những điều kiện để một bản án trở thành án lệ
21/03/2017 17:28
Trong hệ thống pháp luật Anh - Mỹ, không phải mọi bản án, quyết định của các Tòa án đều trở thành án lệ. Để trở thành án lệ, một bản án phải đáp ứng các yếu tố cơ bản.
Một số điều cần biết về án lệ
Một số điều cần biết về án lệ
12/03/2017 12:16
Việc áp dụng pháp luật thống nhất là một yêu cầu quan trọng đối với hoạt động xét xử của Tòa án, đường lối xét xử phải nhất quán, các vụ án giống nhau cần phải được giải quyết giống nhau...
Án lệ số 05/2016/AL về vụ án “Tranh chấp di sản thừa kế”
Án lệ số 05/2016/AL về vụ án “Tranh chấp di sản thừa kế”
23/02/2017 16:09
Án lệ số 05/2016/AL được Hội đồng Thẩm phán TANDTC thông qua ngày 6/4/2016 và được công bố theo Quyết định 220/QĐ-CA ngày 6/4/2016 của Chánh án TANDTC.
Án lệ số 03/2016/AL về vụ án "Ly hôn"
Án lệ số 03/2016/AL về vụ án "Ly hôn"
23/02/2017 16:08
Án lệ số 03/2016/AL được Hội đồng Thẩm phán TANDTC thông qua ngày 6/4/2016 và được công bố theo Quyết định 220/QĐ-CA ngày 6/4/2016 của Chánh án TANDTC.
Vai trò của án lệ trong Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi)
Vai trò của án lệ trong Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi)
07/02/2017 13:00
Việc nghiên cứu và áp dụng án lệ nhằm tạo sự thống nhất trong công tác xét xử giữa các cấp Tòa án, bảo đảm sự minh bạch, khách quan, công bằng, bình đẳng và đúng pháp luật của các bản án, các quyết định của Tòa án.
Vai trò của án lệ đối với việc bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật
Vai trò của án lệ đối với việc bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật
07/02/2017 12:59
Án lệ trong hệ thống dân luật có vai trò hết sức quan trọng, được coi là nguồn luật không thành văn áp dụng để giải quyết các vấn đề tương tự và là cơ sở để đảm bảo sự nhất quán trong hoạt động xét xử.
Án lệ và sự cần thiết sử dụng án lệ ở Việt Nam (Bài 2): Ý nghĩa của án lệ trong hoạt động xét xử của Tòa án
Án lệ và sự cần thiết sử dụng án lệ ở Việt Nam (Bài 2): Ý nghĩa của án lệ trong hoạt động xét xử của Tòa án
07/02/2017 12:09
Khái niệm án lệ tiếp tục được sử dụng tại Nghị quyết số 49-NQ/TW về chiến lược CCTP ngày 2/6/2006 của Bộ Chính trị như sau: “TANDTC có nhiệm vụ tổng kết kinh nghiệm xét xử, hướng dẫn áp dụng pháp luật, phát triển án lệ và ...
Án lệ và sự cần thiết sử dụng án lệ ở Việt Nam (Bài 1): Án lệ trong lịch sử pháp luật Việt Nam
Án lệ và sự cần thiết sử dụng án lệ ở Việt Nam (Bài 1): Án lệ trong lịch sử pháp luật Việt Nam
07/02/2017 12:09
Án lệ không phải là vấn đề mới trong lịch sử pháp luật Việt Nam. Khi tìm hiểu án lệ trong lịch sử pháp luật Việt Nam, người ta hầu như không thấy từ “án lệ” được sử dụng trong lịch sử pháp luật thời kỳ phong kiến...