Chủ nhật, 17/2/2019
Án lệ số 03/2016/AL về vụ án "Ly hôn"
Án lệ số 03/2016/AL về vụ án "Ly hôn"
16:08 23/2/2017
Án lệ số 03/2016/AL được Hội đồng Thẩm phán TANDTC thông qua ngày 6/4/2016 và được công bố theo Quyết định 220/QĐ-CA ngày 6/4/2016 của Chánh án TANDTC.
Vai trò của án lệ đối với việc bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật
Vai trò của án lệ đối với việc bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật
12:59 07/2/2017
Án lệ trong hệ thống dân luật có vai trò hết sức quan trọng, được coi là nguồn luật không thành văn áp dụng để giải quyết các vấn đề tương tự và là cơ sở để đảm bảo sự nhất quán
Án lệ và sự cần thiết sử dụng án lệ ở Việt Nam (Bài 2): Ý nghĩa của án lệ trong hoạt động xét xử của Tòa án
Án lệ và sự cần thiết sử dụng án lệ ở Việt Nam (Bài 2): Ý nghĩa của án lệ trong hoạt động xét xử của Tòa án
12:09 07/2/2017
Khái niệm án lệ tiếp tục được sử dụng tại Nghị quyết số 49-NQ/TW về chiến lược CCTP ngày 2/6/2006 của Bộ Chính trị như sau: “TANDTC có nhiệm vụ tổng kết kinh nghiệm xét xử, hướng dẫn áp
Án lệ và sự cần thiết sử dụng án lệ ở Việt Nam (Bài 1): Án lệ trong lịch sử pháp luật Việt Nam
Án lệ và sự cần thiết sử dụng án lệ ở Việt Nam (Bài 1): Án lệ trong lịch sử pháp luật Việt Nam
12:09 07/2/2017
Án lệ không phải là vấn đề mới trong lịch sử pháp luật Việt Nam. Khi tìm hiểu án lệ trong lịch sử pháp luật Việt Nam, người ta hầu như không thấy từ “án lệ” được sử dụng trong lịch