Thứ Hai, 18/2/2019
Hải Dương: Đấu giá đất KDC Đồng Bưởi theo kiểu “áo gấm đi đêm” ? Hải Dương: Đấu giá đất KDC Đồng Bưởi theo kiểu “áo gấm đi đêm” ?
Việc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng các lô đất ở khu dân cư (KDC) Đồng Bưởi (P.Thạch Khôi, TP.Hải Dương) diễn ra vào ngày 29/12/2018 nhưng chính quyền địa phương và người dân ở đây lại không hề hay biết.

Tiện ích