Thứ Ba, 25/9/2018
Dấu ấn của Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua những chỉ đạo đối với ngành Toà án Dấu ấn của Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua những chỉ đạo đối với ngành Toà án
Khi còn sống Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với các cơ quan tư pháp nói chung và ngành Tòa án nói riêng.

Tiện ích