Thứ Năm, 27/6/2019
F
Long An: Còn điểm bất hợp lý trong bản án sơ thẩm Long An: Còn điểm bất hợp lý trong bản án sơ thẩm
Gửi đơn đến Tòa soạn, chủ doanh nghiệp tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An phản ánh, bản án sơ thẩm do TAND huyện tuyên với Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản Thiên Phúc có nhiều điểm bất hợp lý, gây tổn hại tới quyền lợi ...

Tiện ích