Thứ Năm, 17/1/2019
Vụ khai thác cát, sạn trái phép trên sông Bồ: Chủ tịch huyện chỉ đạo quyết liệt Vụ khai thác cát, sạn trái phép trên sông Bồ: Chủ tịch huyện chỉ đạo quyết liệt
Liên quan đến vấn đề khai thác cát, sạn trái phép trên sông Bồ, xã Phong Sơn. Chủ tịch huyện Phong Điền cho biết, đã chỉ đạo anh em xử lý quyết liệt trong những ngày qua.

Tiện ích