Thứ Ba, 24/4/2018
Người “không có đối thủ” trong các cuộc thi gói bánh chưng dâng Vua Hùng Người “không có đối thủ” trong các cuộc thi gói bánh chưng dâng Vua Hùng
5 lần thi, 4 lần chị đạt giải nhất. Khó có ai vượt qua được đôi bàn tay khéo léo của chị trong các cuộc thi gói bánh chưng trong ngày Giỗ Tổ

Tiện ích