Thứ Năm, 30/3/2017
Vụ án "Buôn lậu" 54 siêu xe: Vì sao cựu PV chiến trường gửi đơn kêu oan cho con? Vụ án "Buôn lậu" 54 siêu xe: Vì sao cựu PV chiến trường gửi đơn kêu oan cho con?
Vị cựu PV chiến trường trình bày trong đơn: Từ khi CQĐT khởi tố vụ án vụ án đến nay, con ông là Nguyễn Giang Lam một mực kêu oan. Cấp sơ thẩm không chứng minh được Lam phạm tội nên bản án sơ thẩm bị hủy để điều tra lại.