Thứ Sáu, 24/5/2019
Tin đồn “hoa thánh”, “rắn thần”: Niềm tin mê muội đến từ đâu? Tin đồn “hoa thánh”, “rắn thần”: Niềm tin mê muội đến từ đâu?
“Hoa thánh”, “cây thần”, “rắn thần”… là những chuyện “lạ mà không lạ”, bởi chỉ cần một cú click chuột, người ta có thể dễ dàng xác minh thông tin trước khi chúng được phổ truyền, thần thánh hóa...

Tiện ích