Thứ Năm, 27/6/2019
F
Tổng cục Thuế bổ nhiệm cán bộ kiểu “Vung tay quá trán”! Tổng cục Thuế bổ nhiệm cán bộ kiểu “Vung tay quá trán”!
Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chỉ đạo rà soát, bãi bỏ, hủy bỏ, thu hồi các quyết định không đúng, có sai phạm về điều kiện, tiêu chuẩn, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp từ ...

Tiện ích